Jan Rademaker A&A


NEDERLANDS

JLW Rademaker Analyse & Advies

Analyse en advies op het gebied van processen en methoden in moleculaire diagnostiek, genetische biodiversiteit, taxonomie, bron onderzoek, DNA fingerprinting, databeheer, bio-informatica en kennismanagement in life sciences.

Verander management en innovatie met life science professionals, project management en programma management

 

 

ENGLISH

JLW Rademaker Analysis & Advice 

Analysis & Advice about processes and methods for molecular detection, identification, biodiversity, taxonomy, source tracing, DNA fingerprinting, data-management, bio-informatics and knowledge-management in life sciences.

Change management and innovation with life science professionals, project management and program management

 

Linkedin   -     Publications   -    Contact